O nas

Witamy na stronie naszego Biura!

BIURO DLA TWOJEJ FIRMY

Jolanta Wolak (właścicielka) - posiada wykształcenie ekonomiczne ,długoletnie doświadczenie w prowadzeniu księgowości,pracowała ponad 11 lat jako specjalista d/s kadr i płac w dużym przedsiębiorstwie przemysłowym. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i sygnatariuszem Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości oraz członkiem Opolskiej Izby Gospodarczej.

CZYTAJ WIĘCEJ

Oferta

  • WNIOSKI DO URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
  • ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI
  • USŁUGI KSIĘGOWE DLA FIRM I OSÓB PRYWATNYCH
  • EWIDENCJE
  • KSIĘGOWOŚĆ
  • DOTACJE
  • TŁUMACZENIA
  • POMOC PRAWNA
CZYTAJ WIĘCEJ

Kontakt

NASZ ADRES:
Opole
ul. Obr.Pokoju 26

TELEFONY:
691 372 559
(77) 459 33 97

ZUS

wysyłanie deklaracji i opłaty

* do 10 dnia każdego miesiąca- jeżeli pracujesz sam, na własny rachunek

ZUS - DRA

Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne,zdrowotne oraz Fundusz Pracy za poprzedni miesiąc.

Osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.

* do 15 dnia każdego miesiąca - jeżeli zatrudniasz pracowników

ZUS - DRA (Pracownicy)

Termin opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i/lub Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

za poprzedni miesiąc.

Termin obowiązujący dla firm zatrudniających pracowników.

 

PODATKI

Wysyłanie deklaracji i opłaty

*do 7 dnia każdego miesiąca - KARTA PODATKOWA

Termin opłacania podatku dla osób opodatkowanych w formie karty podatkowej

* do 15 dnia każdego miesiąca - VAT - UE

Deklaracja miesięczna, wysyłana pocztą lub składana osobiście w Urzędzie Skarbowym.

* do 20 dnia każdego miesiąca

PIT - 5 Podatek dochodowy

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych

PIT - 5L

Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowanych w formie podatku liniowego 19%

Ryczałt

Termin wpłaty ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

PIT - 9

Informacja o wypłaconych przez organ rentowy zasiłkach z ubezpieczenia społecznego

PIT- 13

Zaliczka i informacja o wysokości uzyskanego dochodu ze sprzedaży akcji, udziałów, obligacji lub innych papierów wartościowych.

PIT - 14

Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń.

PIT - 51

Zaliczka na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymanego z zagranicy oraz emerytur i rent zagranicznych otrzymanych bez pośrednictwa banku.

PIT 52

Deklaracja o wysokości dochodu uzyskanego przez podatników osiągających dochody z tytułu osobiście wykonywanej działalności,np: artystycznej, literackiej lub świadczenia usług na podstawie umów zlecenia lub umów o dzieło.

CIT - 2

Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od osób prawnych.

CIT - 2A

Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy od grupy kapitałowej.

DEK - 1

Składka na PFRON

* do 25 dnia każdego miesiąca

Vat - 7(15)

Termin rozliczenia miesięcznego podatku VAT

AKC - 2

Termin rozliczenia podatku akcyzowego

VAT- UE miesięczny

Deklaracja wysyłana elektronicznie.

Do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym

PIT - 28

Termin złożenia zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wartości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

DO 30 KWIETNIA roku następującego po roku podatkowym

PIT - 36

Termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym przez podatników prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych

oraz według 19% stawki podatku i wpłacenia różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą należnych za dany rok zaliczek.

Szybki kontakt

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Invalid Input

 

Formularz ma charakter poufny, a wszelkie zawarte w nim informacje i dane zostaną wykorzystane jedynie do potrzeb sporządzenia stosownej oferty

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem